Hæhre & Isachsen Tomteutvikling

Hæhre & Isachsen Tomteutvikling er medeier i 10 prosjekter med et samlet tomteutviklingsareal på ca 500 mål. Våre investeringer er hovedsakelig på Østlandet.

  • Vi investerer i og utvikler tomteområder i samarbeid med eksterne partnere som tilfører enten markedskompetanse eller annen komplementær kompetanse til våre prosjekter.
  • Utviklingen av tomter skjer i nært samarbeid med entreprenørselskapene i Hæhre & Isachsen Gruppen, Hæhre Entreprenør og Isachsen Anlegg, som har lang erfaring i effektiv og kostnadsoptimal opparbeiding av tomteområder.
  • Vi har mål om en konkurransedyktig avkastning på vår investerte kapital og en realistisk tidshorisont for realisasjon i nye investeringer.

Daglig leder HI-Tomteutvikling / Org.utvikler

Våre investeringer

Linnestad Næringsområde, Re

Ferdig opparbeidet næringstomt i Re. Totalt utviklet område ca 170 mål, hvorav for salg ca 100 mål. Samarbeidsprosjekt med Holmaas AS og Stange Holding AS.

Nedre Eiker

Eier ca. 220 mål med langsiktig utviklingseiendom i Nedre Eiker (fremtidig Drammen kommune) på begge sider av E-138. Benyttes i dag bl.a. til masseuttak og annen næringsvirksomhet. Eies gjennom selskapene Mile AS og Nerkollen AS.

Fossliseteråsen

Opparbeidet 38 byggeklare hyttetomter og tomt for leilighetesbygg på Norefjell. Markedsføres for salg i samarbeid med Saltdalshytta.

Andre eierandeler

  • Driftseiendommene Heggenveien 30, Vikersund, og Bispeveien 1500, Re.
  • Stormåsan i Vestby med tomt på 20,8 mål som i dag benyttes til riggtomt for entreprenørvirksomheten.
  • Eierandel på 25% i tomteutviklingsselskapet Kongsberg Eiendomsselskap AS, som bl.a. eier ca 90 mål råtomt på Toppen langs gamle E134 ved Kongsberg.

Utviklede og solgte områder

KB Project AS

Eier eiendomsmasse på ca 50 mål og bygninger utleid på langsiktig kontrakt. Økt arealet med ca 10 mål ved sjøutfylling gjennom 2019 og 2020. Samarbeid med GHG Eiendom AS, gjennom Hegh Eiendom AS.

Vestby BLI 5

Utviklet næringstomt på ca 140 mål til industri, lager eller logistikk bl.a. basert på overskuddsmasser fra Follobanetunnelen. Solgt våren 2019. Samarbeid med GHG Eiendom AS, gjennom Hegh Eiendom AS.