Hæhre & Isachsen Gruppen er en av Norges største anleggsvirksomheter bestående av solide bransjeaktører med lange tradisjoner. Konsernets samlede spisskompetanse utgjør et meget sterkt fagmiljø innenfor anleggssektoren.

Hæhre Entreprenør påtar seg store samferdselsprosjekter og infrastrukturoppgaver knyttet til vei, jernbane og energiproduksjon over hele Norge.

Isachsen Anlegg har sin kjernevirksomhet innenfor vei, VA og grunnarbeid og har sitt nedslagsfelt over store deler av Østlandet.

Hæhre & Isachsen Tomteutvikling investerer i og utvikler tomteområder i samarbeid med eksterne partnere. Entreprenøroppdrag gjennomføres av Hæhre Entreprenør og Isachsen Anlegg.