Kontaktinformasjon

Hæhre & Isachsen Entreprenører AS

Knut Harstad
Knut Harstad

Konserndirektør anlegg

M: 911 11 091
E: knut.harstad@hi-gruppen.no

Postadresse

Postboks 279
1301 Sandvika

Besøksadresse

Billingstadsletta 83
1396 Billingstad
3. etasje

Droneinformasjon
Dumpere på Svalbard

HI-Entreprenører består av virksomhetene Hæhre Entreprenør AS, Isachsen Anlegg AS, Kruse Smith Anlegg AS og Zenith Survey AS.

 

Hæhre Entreprenør

Med over 40 års bransjeerfaring har Hæhre Entreprenør AS vært med å bygge flere av de største infrastrukturprosjektene i Norge. Hæhre Entreprenør AS har med sine datterselskaper spisskompetanse innenfor vei, bane, tunnel og kraftutbygging.

Les mer på Hæhres egne nettsider.

 

Isachsen Anlegg

Isachsen Anlegg AS utfører anleggsoppdrag over store deler av Østlandet. Selskapet ble startet i 1986 og har sin kjernevirksomhet er innenfor vei, VA og grunnarbeid.

Les mer på Isachsens egne nettsider.

 

Kruse Smith Anlegg

Kruse Smith Anlegg har sin kjernevirksomhet innen Bru, Tunnel og Energi- og industrianlegg. Selskapet utfører oppdrag i hele Norge.

Les mer på Kruse Smith Anleggs egne nettsider.

 

Zenith Survey

Zenith Survey AS har ansvar for faglig oppfølging og utførelse innenfor alle deler av geomatikkfaget på Hæhre Entreprenør AS sine prosjekter. Som spesialister utgjør de ansatte et sterkt fagmiljø som er tett på den teknologiske utviklingen i bransjen. Selskapet har kunnskap og kompetanse innenfor områdene stikningsledelse, stikningsutførelse, BIM, vedlikehold av maskinstyringssystemer og masseberegning.

Les mer på Zenith Surveys egne nettsider.

Selskaper i Hæhre & Isachsen Entreprenører AS