Drone

Hæhre og Isachsen Entreprenører med datterselskapene Isachsen Anlegg og Zenith Survey benytter drone i sitt arbeid med dokumentasjon og prosjektoppfølging.

Vi flyr droner regelmessig i prosjektene både for film og foto.

 

Luftfartstilsynet

Isachsen Anlegg og Zenith Survey er tidligere besittet R03 godkjenning i flere år og samarbeider nå om felles søknad i Spesifikk kategori.

Vi er i felles registrert med følgende operatørnummer: NORgtdanalxx0h4c

 

GDPR

Hæhre og Isachsen Entreprenører jobber aktivt med å overholde GDPR-forskriftene.

Dette betyr at vi aktivt jobber med dataminimering og korrekt bruk av innsamlede data

 

Kontakt

Har du spørsmål om vår dronevirksomhet kontakt oss:

Felles: drone@hi-e.no

Isachsen Anlegg: 992 00 049

Zenith Survey: 970 13 064