Hæhre & Isachsen Tomteutvikling

Hæhre & Isachsen Tomteutvikling er medeier i 10 prosjekter med et samlet tomteutviklingsareal på ca 1500 mål. Våre investeringer er hovedsakelig på Østlandet.

  • Vi investerer i og utvikler tomteområder i samarbeid med eksterne partnere som tilfører enten markedskompetanse eller annen komplementær kompetanse til våre prosjekter.
  • Utviklingen av tomter skjer i nært samarbeid med entreprenørselskapene i Hæhre & Isachsen Gruppen, Hæhre Entreprenør og Isachsen Anlegg, som har lang erfaring i effektiv og kostnadsoptimal opparbeiding av tomteområder.
  • Vi har mål om en konkurransedyktig avkastning på vår investerte kapital og en realistisk tidshorisont for realisasjon av våre investeringer.

Daglig leder HI-Tomteutvikling / Org.utvikler

Noen av våre investeringer

Linnestad Næringspark, Tønsberg

Ferdig opparbeidet næringstomt i Tønsberg kommune, beliggende midt i eksisterende næringsklynge med blant annet omfattende miljø- og gjenvinningsindustri. Totalt utviklet område ca 170 mål, hvorav for salg ca 110 mål. Samarbeidsprosjekt med Holmaas AS og Stange Holding AS. HI Tomteutvikling eier 50%.

Drammen

Eier ca. 220 mål med langsiktig utviklingseiendom i Drammen på begge sider av E-134. Området benyttes i dag bl.a. til masseuttak, deponi og annen næringsvirksomhet. Eies gjennom selskapene Mile AS og Nerkollen AS.

Fossliseteråsen, Norefjell

Opparbeidet 38 byggeklare hyttetomter og tomt for leilighetesbygg på Norefjell som markedsføres for salg i samarbeid med Saltdalshytta. Vi har opplevd meget godt salg og interesse gjennom 2020.

Lønnebakke Næringspark, Porsgrunn

Lønnebakke Næringspark ligger tett på E18 ved Langangen i Porsgrunn kommune. I to utviklingstrinn består området av ca 900 mål brutto. Hæhre entreprenør er godt i gang med sprengning og masseflytting.

Området er HI Tomteutviklings største nyinvestering i 2020. HEGH Eiendom, som eies 50% av HI Tomteutvikling, har ervervet 67% av Lønnebakke næringspark AS.

Andre eierandeler

  • Driftseiendommen Heggenveien 30, Vikersund.
  • Eierandel på 25% i tomteutviklingsselskapet Kongsberg Eiendomsselskap AS, som bl.a. eier ca 90 mål råtomt på Toppen langs gamle E134 ved Kongsberg.

Eierandeler under realisasjon

  • Stormåsan i Vestby kommune med tomt på 20,8 mål. Har i det siste vært benyttet som riggtomt for entreprenørvirksomheten.
  • Vår eierandel i KB base i Averøy kommune ved Kristiansund er ved årsskiftet 2020/2021 realisert. KB base eies indirekte gjennom vår 50% andel av Hegh eiendom AS