Investor

Hæhre & Isachsen Gruppen tilstreber å ha en åpen kommunikasjon med investormarkedet. Aksjen er i dag ikke notert på noen formell markedsplass. For aksjonærer som ønsker å kjøpe eller selge aksjer, har Hæhre & Isachsen Gruppen etablert en avtale med Arctic Securities om at megler Koroush Heidari på «best effort» basis kan søke å omsette aksjer. Kontakt: Tlf +47 2101 3106, mobil +47 484 03 106 eller epost koroush.heidari@arctic.com.

2022

2021

2020

2019

2018

2017