Kontakt

HI-Gruppen AS

Postadresse
Postboks 279
1301 Sandvika

Besøksadresse
Thorvald Olsens gate 12
1396 Billingstad
NB: Vi har flyttet fra 6. til 1. etasje og har ny inngang.

Ledelsen

Albert Hæhre
Albert Hæhre

Konsernsjef

Peter Kvisgaard

Juridisk direktør

Hege Løe

Økonomidirektør

M: 932 42 003
E: hege.loe@hi-gruppen.no

Gudmund Roen

Daglig leder Hæhre Entreprenør

M: 911 11 093
E: gudmund.roen@akh.no

Anders Høiback

Daglig leder Isachsen Anlegg

T: 975 55 009
E: anders@isachsenas.no

Daglig leder HI-Tomteutvikling / Org.utvikler

Nøkkelpersoner

Stian Ytterdal
Stian Ytterdal

Konsernregnskapssjef

T: 481 61 756
E: Stian.ytterdal@hi-gruppen.no

Jane Leren

Regnskap Hæhre

M: 901 71 688
E: jane.leren@akh.no

Anne Risan

Regnskap Isachsen og HI-Gruppen

M: 975 55 059
E: anne.risan@isachsenas.no