Kontaktinformasjon

Norsk Massehåndtering AS

Ole Terje Letmolie
Ole Terje Letmolie

Daglig leder

T: 975 55 004
E: ole.terje@isachsenas.no

Postadresse

Teglverksveien 100
3057 Solbergelva

Besøksadresse

Drammensveien 149
3050 Mjøndalen

Norsk Massehåndtering AS er en bransjeledende aktør som leverer miljømasseprodukter og masse-gjenvinningstjenester gjennom sentralt plasserte lokasjoner på Østlandet.

Store samferdselsprosjekter genererer ofte store mengder overskuddsmasser. I dag går ofte fullt brukbare masser ut av verdikjeden, og rett på deponi. Praksisen hindrer effektiv gjenbruk i anleggsprosjekt med masseunderskudd, tvinger frem uønsket bruk av jomfruelige masser.

Fremgangsmåten anses ikke bærekraftig. Det er en klar målsetning fra myndighetene om at ressursbruk – og tilgang i langt større grad skal ses i sammenheng.

Gjennom innovasjon, kompetanse og moderne teknologi gir Nomas «gamle» masser nytt liv, til beste for miljøet. Våre bærekraftige produkter og tjenester gir god masseforvaltning, bidrar til økt optimalisering av jordens ikke-fornybare ressurser.