Om HI-Gruppen

Hæhre & Isachsen Gruppen er en av Norges største anleggsvirksomheter bestående av solide bransjeaktører med lange tradisjoner. Konsernets samlede spisskompetanse utgjør et meget sterkt fagmiljø innenfor anleggssektoren.

Hæhre & Isachsen Gruppen består av:

  • Hæhre Entreprenør er en av landets største anleggsentreprenører med over 40 års bransjeerfaring. Siden etableringen i 1974 har selskapet vært med å bygge flere av de største infrastrukturprosjektene i Norge. Hæhre Entreprenør har over 900 medarbeidere som gjennom faglig dyktighet, samarbeid og innsatsvilje bidrar til utbygging av nye samfunnsnyttige prosjekter.
  • Isachsen Anlegg teller omtrent 600 ansatte og er en anleggsentreprenør med nedslagsfelt over store deler av Østlandet. Selskapet ble stiftet i 1986 og med over 30 års fartstid i anleggsbransjen er nettopp erfaring en av selskapets største styrker. Med kompetent arbeidskraft og utstyrspark av høy kvalitet er selskapet godt rustet til å konkurrere på både store og små anleggsprosjekter.
  • Hæhre & Isachsen Tomteutvikling investerer i og utvikler tomteområder i samarbeid med eksterne partnere og konsernets entreprenørselskaper.

Ledelsen

Albert Hæhre
Albert Hæhre

Konsernsjef

Peter Kvisgaard

Juridisk direktør/visekonsernsjef

Hege Løe

Økonomidirektør konsern

M: 932 42 003
E: hege.loe@hi-gruppen.no

Knut Harstad

Konserndirektør anlegg

M: 911 11 091
E: knut.harstad@hi-gruppen.no

Styret

Inge Stensland
Inge Stensland

Styreleder

Rune Isachsen
Rune Isachsen

Styremedlem

Lars Tingulstad
Lars Tingulstad

Styremedlem

Håkon Tronrud
Haakon Tronrud

Styremedlem

Tom Røtjer
Tom Røtjer

Styremedlem

Bjørn Bakerød
Bjørn Bakerød

Styremedlem

Lars Hæhre
Lars Hæhre

Styremedlem