Om HI-Gruppen

Hæhre & Isachsen Gruppen er en av Norges største anleggsvirksomheter bestående av solide bransjeaktører med lange tradisjoner. Konsernets samlede spisskompetanse utgjør et meget sterkt fagmiljø innenfor anleggssektoren.

Hæhre & Isachsen Gruppen består av:

  • Hæhre Entreprenør er en av landets største anleggsentreprenører med over 40 års bransjeerfaring. Siden etableringen i 1974 har selskapet vært med å bygge flere av de største infrastrukturprosjektene i Norge. Hæhre Entreprenør har over 900 medarbeidere som gjennom faglig dyktighet, samarbeid og innsatsvilje bidrar til utbygging av nye samfunnsnyttige prosjekter.
  • Isachsen Anlegg teller omtrent 600 ansatte og er en anleggsentreprenør med nedslagsfelt over store deler av Østlandet. Selskapet ble stiftet i 1986 og med over 30 års fartstid i anleggsbransjen er nettopp erfaring en av selskapets største styrker. Med kompetent arbeidskraft og utstyrspark av høy kvalitet er selskapet godt rustet til å konkurrere på både store og små anleggsprosjekter.
  • Virksomhetene i HI-Industri leverer tjenester som kompletterer konsernets kjernevirksomhet. Tjenestene er primært knyttet til maskiner, biler og utstyr i tillegg til selvstendige spesialistselskaper.
  • Hæhre & Isachsen Tomteutvikling investerer i og utvikler tomteområder i samarbeid med eksterne partnere og konsernets entreprenørselskaper.

Ledelsen

Svein Hov Skjelle

Konsernsjef

M: 930 55 566
E: svein.skjelle@hi-gruppen.no

Peter Kvisgaard

Juridisk direktør/viseadm. dir.

Hege Løe

Økonomidirektør

M: 932 42 003
E: hege.loe@hi-gruppen.no

Eddie Bastiansen

Finansdirektør

Gudmund Roen

Daglig leder Hæhre Entreprenør

M: 911 11 093
E: gudmund.roen@akh.no

Anders Høiback

Daglig leder Isachsen Anlegg

T: 975 55 009
E: anders@isachsenas.no

Lars Hæhre

Daglig leder HI-Industri

T: 958 17 581
E: lars.haehre@akh.no

Styret

Ole Enger

Styreleder

Albert Hæhre

Styremedlem

Rune Isachsen

Styremedlem

Lars Tingulstad

Styremedlem

Haakon Tronrud

Styremedlem

Tom Røtjer

Styremedlem

Erling Ekeren

Styremedlem

Bjørn Bakerød

Styremedlem