Kontaktinformasjon

Rental Group AS

Lars Hæhre
Lars Hæhre

CEO

T: 958 17 581
E: lars.haehre@rentalgroup.no

Postadresse

Postboks 73
3371 Vikersund

Besøksadresse

Fornebuveien 1
1366 Lysaker

Rental Group AS er Nordens mest komplette aktør innen utleie av maskiner og utstyr til anleggsbransjen.

Konsernet består av spesialistselskaper med høy kompetanse og stort volum av tunge anleggsmaskiner, tårnkraner og spesialutstyr til tunnelarbeid. Konsernet ivaretar alle behov, fra små- og mellomstore til de største og mest komplekse anleggsprosjektene i markedet. Selskapet har faste og mobile verksteder, og over 100 egne mekanikere som sørger for kontinuerlig vedlikehold av utstyr- og maskinpark.

Nye kontraktsformer og økende kompleksitet i store anleggsprosjekter gjør at markedet etterspør fleksible løsninger for å optimalisere maskinkapasiteten i prosjektene. Rental Group har kapasitet og løsninger som gjør at kundene kan velge prosjekter ut ifra risikoprofil og lønnsomhet, og videre unngå høy kapitalbinding i egen maskinpark.

Rental Group har egen nettside med mer informasjon:

Besøk nettside